Op  11 april houden we weer een verwanten bijeenkomst, locatie De Ark. We gaan het in ieder geval hebben over de samenwerkingsovereenkomst met Fittin en de architect komt uitleg geven over het gebouw en heeft voorstellen over de inrichting van de studios.  Aanvang 19.30 uur tot dan!

U ziet op deze pagina foto’s van de sloop van de woningen aan de van der Weijdenstraat, de eerste toto is van 19 november. Het terrein ligt vol met puin en kan worden afgevoerd. Men kan starten met de bouw. We houden u op de hoogte.

 

Na de sloop kan de bouw beginnen, er was toegezegd dat in week 50 de palen de grond in zouden  gaan en op 17 december was het al zo ver. Onderstaand ziet u een foto van de werkzaamheden.

Feestelijk moment, donderdag 20 januari werd de start gevierd van de bouw van het leefhuis. Ciske Willemsen mocht samen met Ad van de Brand op de rode knop drukken waardoor de start van de bouw officieel kon beginnen. Op onderstaande foto staat ook de wethouder Gaby van de Waardenburg van de gemeente Helmond.

de bouw begint al vorm te krijgen!