Stichting Stiphoudt Leefhuis geeft 18 burgers met een beperking de mogelijkheid om te wonen in de kern van Stiphout. Lokaal en in nabijheid van familie en vrienden. Wonen kun je best alleen, maar leven doe je samen met anderen.

Werk/dagbesteding en vrije tijd. Naast een fijne woonplek, vinden wij het een recht om ook een fijne werkplek en mogelijkheden te hebben om je vrije tijd in te vullen zoals je dat graag zelf wil. We vinden het van belang dat mensen die wonen in het leefhuis zelf de regie hebben over hoe en waar ze hun werk/dagbesteding invullen en wat ze zelf graag willen doen in hun vrije tijd. We onderscheiden daarom de drie leefsferen; wonen, werk/dagbesteding en vrije tijd en stimuleren keuzes die passen bij wat bewoners wensen en kunnen.

We geloven dat het belangrijk en goed is dat je werk/dagbesteding bij je past,  waar je in een andere omgeving anderen kunt ontmoeten en waarin je je prettig en veilig voelt. Hierdoor kun je in je huis ook echt thuiskomen. Net als de andere inwoners van Stiphout maak je eigen keuzes in de vrije tijd die je hebt. Dat zal vaak thuis zijn maar we stimuleren ook dat in de omgeving te zoeken, te sporten, muziek maken, soosavonden, bioscoop etc. Ook deze activiteiten zijn een belangrijke verrijking in het leven.