Bestuurssamenstelling.

Het bestuur van de Stichting Stiphoudt Leefhuis bestaat uit 5 personen waarvan een bestuurslid door de ouders is benoemd. 

Voorzitter van de stichting is Dolf Bremmers, Dolf is een zeer ervaren manager in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De secretaris van de stichting is Marieke Burgers, zij is oud-advocaat en werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den-Haag.

Penningmeester is Pieter Kusters, hij is een ervaren controller en specialist in wet-en regelgeving en financiering van de Zorg.

Toon Dingen is bestuurslid, hij is oud partner van een groot landelijk accountantskantoor, hij is een ervaren en een betrokken bestuurder met een groot netwerk in Helmond/Stiphout en omgeving.

Ad van den Brand is het vijfde bestuurslid tevens initiatiefnemer van het Leefhuis. Hij is voorgedragen als bestuurslid door de ouders van het leefhuis. Hij heeft een lange staat van dienst in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ooit gestart als verpleegkundige daarna gewerkt in diverse functies o.a. als directeur. 

Op de foto van links naar rechts, Marieke Burgers-Thomassen, Ad van den Brand, Toon Dingen, Dolf Bremmers  en Pieter Kusters.

 

 

Naast het Bestuur is er ook een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen. Betty van de Walle, Meint Veninga en Angelique Drabbels zijn de toezichthouders.