Stichting Stiphoudt heeft tot doel:

Het realiseren en in stand houden van een woonvoorziening voor 18 mensen met een verstandelijke beperking, waar zij die zorg en begeleiding krijgen die nodig is op grond van hun ondersteuningsvraag. Naast regelmaat, structuur en een veilige woonomgeving zijn aandacht warmte en huiselijkheid belangrijke waarden. Er is sprake van 24-uurs zorg die uitgevoerd wordt door deskundige medewerkers. Stichting Stiphoudt wil een thuis bieden voor de bewoners en deel uitmaken van de gemeenschap in Stiphout o.a. door het bieden van dagbesteding of andere activiteiten.