Om de doelen van het leefhuis te kunnen realiseren is financiële ondersteuning door fondsen en sponsoren noodzakelijk.

Met name voor de inrichting van de algemene ruimtes, zoals de huiskamers, de keukens, domotica toepassingen, de tuin en verdere aankleding van het gebouw. Hiervoor is een bedrag nodig van 170.000 euro. Een groot bedrag maar noodzakelijk om die zorg en ondersteuning te kunnen leveren die wij nodig achten. 

De stichting Stiphoudt Leefhuis heeft een ANBI erkenning als algemeen nut beogende instelling. Donaties groot en klein zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting. Wij maken als stichting bewust geen gebruik van een professionele fondsenwerver, de kosten daarvoor vinden wij niet verantwoord.

Bestuurslid Toon Dingen, toon@stiphoudtleefhuis.nl kan u desgewenst nader informeren, neem gerust contact met hem op. Inmiddels is er al 140.000 euro toegezegd door diverse fondsen en sponsoren!!

Stichting Gehandicaptenzorg Gewest Helmond

Stiphout Actief

Coovels Smits Stichting

Driessen Foundation
ep-logo
Piet Gruijters