Woonvisie Leefhuis

Het leefhuis staat midden in de samenleving van Stiphout en biedt zorg en ondersteuning aan 18 mensen met een verstandelijke beperking. Deel uitmaken van de samenleving, zelf keuzes kunnen maken zelfstandig zijn waar het kan, professionele ondersteuning krijgen waar het nodig is.                                                                                                                                    

In het Leefhuis moet je “fijn” kunnen leven, het liefst zo normaal mogelijk met de juiste zorg en ondersteuning die nodig is om fijn te kunnen leven. Wonen met en zoals anderen volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving, daadwerkelijk deel uitmaken van de samenleving zoals men altijd al gewoon was. De professionele begeleiding zal ervoor zorgdragen dat de talenten en mogelijkheden van de bewoners ten volle worden benut.  Dit vraagt om een open en eerlijke benadering waarin ruimte moet zijn voor ieders eigenheid. Uitgaan van de mogelijkheden van de bewoners en niet vanuit hun beperking een goed evenwicht tussen het bieden van ondersteuning waar nodig en zelfstandigheid.

Hiervoor is een team van medewerkers verantwoordelijk zij zullen samen met de ouders/verwanten zorgdragen voor een optimaal leefklimaat. Er is altijd iemand van de begeleiding in huis als er bewoners zijn, s ‘nachts is er een slaapdienst zodat de ondersteuning 24 uur per dag is gegarandeerd.

De zorg en ondersteuning wordt bekostigd vanuit het persoons gebonden budget. Voor de uitvoering is hiervan is Fittin gecontracteerd, zij zijn een ervaren partner in het ondersteunen van wooninitiatieven.